GI EN GAVE

 

 

ØNSKER DU Å STØTTE

FAMILIEFOKUS?

Mange opplever at de ønsker å støtte arbeidet økonomisk. Vårt arbeid er basert på frivillige gaver og det som blir gitt er med på å utruste familier og styrke ekteskap. Du kan få skattefritak for gaver gitt til Familiefokus. Du må da registrere ditt personnummer.

Det er ingen i Familiefokus som mottar lønn, men hver enkelt medarbeider er ansvarlig for sitt eget underhold. 

Bli med på laget, der vi kan få se at flere familier får oppleve “Nytt liv, nye hjem!”

Du kan bli  fast giver eller gi en enkeltgave.