Å BLI ETT

FØREKTESKAPELIG VEILEDNING

PLANLEGG FOR FREMTIDEN

For å kjøre bil må man ha både praktisk og teoretisk undervisning på forhånd. Før man kan sette seg bak rattet og kjøre på egenhånd, må man bestå førerprøven. Skal man betjene avanserte maskiner kreves det også forkunnskaper… I de fleste yrker vektlegger man både opplæring, karakterer og kvalifikasjoner.

Hvorfor er det ikke slik for dem som skal gå inn i et livslangt forhold hvor det fort kan bli mange skjær i sjøen, hindringer og farer?

7 KVELDER MED

UNDERVISNING

”Å bli ett” er et kurs for par som planlegger å gifte seg. Kurset går over syv kvelder hjemme hos et voksent ektepar. Der gjennomgås viktige temaer som forberedelse til ekteskapet. Kurset er basert på bibelske prinsipper og har som mål å utruste paret til å få et ekteskap som ikke bare holder resten av livet, men som blomstrer og blir en stor velsignelse.

 

TEMAER

  • Guds plan for ekteskapet
  • Ekteskapet – en pakt
  • Å forlate for å kunne holde seg til
  • Å bygge kommunikasjonshuset
  • Konfliktløsning og tilgivelse
  • Seksuell intimitet
  • Å bli ett

PRIS: 500,- pr par (inkl. bøker og syv kurskvelder)

Meld interesse:

MENIGHETER OG INTERNASJONALT

Det er en stor velsignelse å få investere inn i yngre mennesker og deres ekteskap. Dette kurset er bearbeidet av oss i Familiefokus gjennom mange år. Det er flere menigheter som bruke «Å bli ett» kurs som en forutsetning for at folk kan få gifte seg. Vi kan da sertifisere ulike par i menigheten til dette, og dere kan bruke vårt kursopplegg. Kurset har også blitt oversatt til flere språk, som mandarin, japansk etc. Vi har i Norge også dette kurset tilgjengelig på engelsk.  

BLI KURSVEILEDER?

Vi i Familiefokus trenger flere ektepar som har vært gift noen år til å være kursveiledere for «Å bli ett» kurs heri Norge. For å bli sertifisert må dere ha en anbefaling fra pastor/menighetsleder og erfaring fra familieleire. Dere må også fullføre et eget sertifiseringskurs. Disse kursene arrangeres i de ulike regionene, eller online. 

Dere kan ta direkte kontakt med oss, eller følge med på kalenderen om når neste sertifisering vil være. 

Sertifiserings kurs 12. mars 2022 i Ålgård. Mer info her!

Å ha et sted å være, kalles HJEMME. Å ha noen å tilhøre, kalles FAMILIE. Å ha begge deler, kalles VELSIGNELSE.”

(ukjent sitat)