FAMILY MINISTRY SCHOOL

 

 

UTRUSTET SAMMEN

En FMS har som mål å utruste familier til å bety en forskjell for de rundt dere, om det er i jobbsammenheng eller i fulltidstjenste. Dere blir utrustet til møte hverdagens mange utfordringer på en måte som gir Gud ære, der dere kan være et bilde på han.   

Målrettet undervisning

I løpet av teoridelen på 12 uker undervises det i temaer som handler om ekteskap, foreldrerollen, samspillet i familien, kommunikasjon, konfliktløsning, hvordan avsløre og jobbe med usunne mønster i livet vårt, misjon, familien i tjeneste, hvilke verdier vi lever etter og ikke minst hvordan vi kan nå ut til andre familier rundt oss. Slik kan vi bety en forskjell.

Skolen er en kjemperessurs for alle familier som ønsker å være bevisst på hvordan de lever sammen og hvordan de kan være lys og salt i verden.

FOR HELE FAMILIEN

Gud har bare barn og ikke barnebarn. Derfor er både barn og de voksne viktig for oss, og vi ønsker å tilby et program tilpasset den enkelte. Barn mellom 2-5 år vil ha et eget barnehageopplegg i samarbeid med Grimerud Barnehage. De følger UIO sitt pedagogiske program «Å kjenne Gud»-opplegget. Barn 6 år og eldre får tilbud om å være en del av Foundation. Det er en DTS for barn, der de går gjennom ulike temaer, som Guds farshjerte, Jesus, bønn, evangelisering, misjon etc. De har egne tider for lovsang, bønn, lek og lokal outreach. Alle skolebarn må følge hjemmeundervisning, der foreldrene r ansvarlig. Men de får en time til å jobbe med lekser på dagtid.  

Det er også flere samlinger for hele familien gjennom uka, både for familietid, aktiviteter og lokal familie outreach. Barn under 2 år blir med foreldrene sine gjennom dagen og har en egen lekekrok i klasserommet. 

PRAKSIS

Etter teoridelen er det mulighet å sette ut i livet undervisningen som er gitt. Familiene oppfordres til å reise sammen i team til et annet land i 8 uker for å være med i tjenesten til andre som jobber ute på feltet. Der kan teamene være med å hjelpe til med å f.eks arrangere familieleir, hjelpe til praktisk, undervise osv. Noe av praksisen kan også tas ved å hjelpe til med familieleirene i Norge. 

vKontakt oss for mer informasjon

FMS er en del av University of the Nations, og det er en 2nd level school. Det er derfor i utgangspunktet krav om fullført DTS for å kunne ta skolen. Alt opplegget foregår på engelsk.

Neste FMS: TBA

(Det blir ingen FMS på Grimerud vår 24)

Priser (for 2022) for skoledelen: (kost og losji inkludert)

Voksen: 28.500 kr.

Barn 8-14 år: 14.500 kr.

Barn 2-7 år: 9.000 kr.

Barn 0-2 år: 3.000 kr.

Ønsker du mer informasjon, eller bare en prat rundt dette, ta kontakt:

familie@ywam.no

Det finnes flere andre steder som tilbyr FMS/FFS, sjekk:

YWAM Hainichen (Tyskland) vår 2024, info her!

Foundation for Families studies ONLINE vår 2024