FAMILY ADVENTURES

KORTTIDSMISJON SOM FAMILIE

Sammen på misjon

Family Adventures var et konsept tilrettelagt for familier som ønsket å dra på misjonstur/team på sommeren! Det var dessuten åpent for alle folk til å være med – ektepar uten barn og single. Teamene kunne være grupper fra en menighet, eller en meldte seg på som enkelt-familie og ble en del av et team.

Opplegget bestod av en kort treningsleir med påfølgende outreach/misjonstur til ulike land i Europa.

HVA ER EN MISJONSTUR?

Gjennom å reise til et annet land, kan dere som familie få oppleve korttids-misjon på nært hold. Stedene vi reiser til har et pågående arbeid, som dere får lov å være en del av de dagene dere er på besøk. Opplegget er litt forskjellig avhengig av lokalisasjon og team sammensettingen. Det kan være å dele vitnesbyrd, ha dans & drama, leker og aktiviteter med barn. Dette skjer enten i kirker, leire eller på gatemøter. Flere steder går vi på husbesøk og har med mat og klær som vi deler ut. Vi hjelper til med praktisk arbeid eller besøker institusjoner som dagsentre for barn, handicappede og eldre. Dere vil alle i familien få opplevelser som vil sette dype spor.  

Destinasjoner

Det er ikke planlagt noen teamturer for sommeren 2024. Men om dere som menighet ønsker å dra på team, har vi kontakter i Albania, Bulgaria (Sliven), Latvia (Saldus), Romania (Constanta) og Ungarn (Budapest). 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål, så hjelper vi gjerne! 

Meld din interesse