OM FAMILIEFOKUS

VÅR HISTORIE

Familiefokus er Ungdom i Oppdrag (UIO) sitt familiearbeid og ble startet i 1976 med Øyvind og Kari Hofstad som svært sentrale i arbeidet. UIO er en misjonsorganisasjon med fokus på trening av unge mennesker til misjon. I veiledning av ungdom som kom til evangeliseringskursene (senere kalt DTS), ble det klart at mange hadde med seg utfordringer knyttet til problemer i hjemmet og i familien. Dermed ledet ønsket om å nå tenåringer til at man innså at man måtte starte med foreldrene. 

Sommeren 1976 ble den aller første familieleiren arrangert på Grimerud Gård i Ottestad. Øyvind og Kari Hofstad ledet arbeidet i pionerfasen og de første årene. Familiearbeidet ble ledet videre av Judith og Ingvar Torvik som igjen gav stafettpinnen videre til Bodhild og Jan G. Sæthren. I denne epoken var sommerleirene på Geilo svært sentrale og hundrevis av familier har gode opplevelser og sterke personlige minner fra Geilo campen. Et viktig begrep var «Nytt liv-Nye hjem». 

Arbeidet utviklet seg videre og ideen om at UIO skulle ha et eget familiearbeid har etterhvert spredd seg til en lang rekke land i Europa og verden for øvrig. Dette har skjedd gjennom UIO sin internasjonale moderorganisasjon YWAM (Youth With A Mission), og arbeidet heter internasjonalt YWAM Family Ministries. 

Geir og Linn Byberg ledet arbeidet fra 2000 til 2009. Familiearbeidet ble til Familiefokus, og Familiefokus fikk ny logo, en tydeligere identitet og ble i større grad en samfunnsaktør for styrking av familier og ekteskap. Sommerleirene på Flämslätt i Sverige startet opp, og ble raskt et svært populært sted å reise på familieleir.  

Fra 2009 til 2019 var Trond og Anne-Helen Sæthren ledere for Familiefokus. Ved markeringen av 40-årsjubileet i 2016 kom en modifisering av logoen på plass og «Nytt liv-Nye hjem» ble igjen aktualisert. På samme tid ble også «Nullvisjonen for samlivsbrudd» etablert. Sæthren er fortsatt engasjert i familiearbeidet til UIO og er nå ledere for Family Ministries internasjonalt. Siden 2019 har Nina og Geir Edvin Frøen vært ledere i Familiefokus. De har med seg en rådsgruppe av personer med ulik bakgrunn og god kjennskap til Familiefokus for utvikling av arbeidet og visjon. Familiefokus er en nasjonal tjeneste i Ungdom i Oppdrag, og de rapporterer derfor til styret i UIO.  

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Med utgangspunkt i Bibelen og vår tro på at den er Guds ufeilbarlige ord, er vår overbevisning og vårt syn på ekteskapet at det er en livslang og forpliktende pakt mellom én mann og én kvinne. Vi ser familien som en av de viktigste grunnleggende byggesteiner for et sunt og bæredyktig samfunn. Som en del av Ungdom i Oppdrag er vi forpliktet på UIO sitt trosgrunnlag og verdier. 

visjon og mål

Siden starten i 1976 har visjonen for arbeidet vært å «Forberede morgendagens generasjon for misjon ved å hjelpe familiene med Guds prinsipper for samliv.» Dette skjer gjennom å utruste familier til å leve nær til Gud og nær til hverandre, midt i hverdagen. 

Vi ønsker å:
Hjelpe familier og enkeltmennesker til et rikere kristenliv.

Formidle Guds ubetingede kjærlighet og Guds prinsipper for samliv.
Utfordre, utruste og mobilisere familier og enkeltmennesker til evangelisering og misjon.
Hjelpe til å spre familieundervisning til menigheter og organisasjoner. 

 

FAMILIEFOKUS I DAG

I dag fremstår Familiefokus som en levende og aktiv bevegelse og vi er Norges største frivillige familiearbeid. Mer enn 50 000 mennesker har vært innom våre arrangementer siden starten. Vi har stor variasjon av aktiviteter for å nå våre mål, og har et stort desentralisert regionsarbeid i de ulike fylkene i Norge. De tilbyr inspirasjon, kurs og veiledning til par og familier, samt forebyggende kurs for par som skal gifte seg.  

Med henvisning til vårt verdigrunnlag er våre aktiviteter målrettet og tilrettelagt for kristne ektepar og familier som ønsker å leve i tråd med en klassisk kristen samlivsteologi. Opplegg og undervisning er fokusert og i utgangspunkt lagt opp for denne gruppen, og det er der vi har erfaring med å hjelpe. Er du ikke kristen, men ønsker å delta på et av våre arrangementer, så er du naturligvis velkommen, men da vet du hva slags verdigrunnlag vår undervisning tar utgangspunkt i. 

Vi har vårt hovedkontor på Grimerud gård i Ottestad, som også er hovedsenteret for Ungdom i Oppdrag i Norge. Ingen av de som bidrar i Familiefokus mottar lønn for sitt arbeid. Alle som jobber frivillig på arrangementer betaler selv kost og losji. Alle som har dette som jobb er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold. Det mottas heller ikke statsstøtte til arbeidet generelt, men vi søker prosjektmidler fra Bufdir til enkeltarrangementer og til noen utviklingsprosjekter. All inntekt til drift er basert på gaver fra enkeltpersoner.