Family & Crossroads DTS

En disippeltreningsskole (DTS) for familier, single 30+, par uten barn og enslige forsørgere.

YWAM GRIMERUD

 

GENERASJONER SAMMEN

På en Familie & Crossroads DTS ønsker vi å se at vi som generasjoner kommer sammen for å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Vi tror at hver enkelt som kommer, ung eller gammel, vil bli utrustet for å kunne gjøre en forskjell i denne verden.

Å KJEnNE GUD

På en Familie & Crossroads Disippeltreningsskole (F&CDTS) vil du være del av et miljø i fem måneder som vil være med å forandre deg, sammen med andre i ulike generasjoner, for å bli mer kjent med Gud. En DTS er en kombinasjon av tilbedelse, bønn, fellesskap, undervisning og praksis. Under DTSen vil du bli fordypet i et Jesus-sentrert fellesskap omgitt av dynamiske undervisere, stab og studenter fra forskjellige nasjoner, kristne kirkesamfunn, aldre og samfunnslag.

MÅLRETTET UNDERVISNING

Temaer som vi vil lære om er Guds karakter og natur, Den Hellige Ånd, evangelisering, Guds Farshjerte, bønn og tilbedelse, Guds Ord, misjon og relasjoner. Undervisning og refleksjoner vil være preget av at denne skolen retter seg mot mennesker med mer livserfaring.  Den vil også spesielt utruste familier som ønsker å tjene Gud sammen som familie.

FOR HELE FAMILIEN

Gud har bare barn og ikke barnebarn. Derfor er både barn og voksne viktig for oss, og vi ønsker å tilby et program tilpasset den enkelte.

Barn mellom 3-5 år vil ha et eget barnehageopplegg i samarbeid med Grimerud Barnehage. De følger UIO sitt pedagogiske program «Å kjenne Gud».

Barn 6 år og eldre får tilbud om å være en del av Foundation. Det er en DTS for barn, der de går gjennom ulike temaer, som Guds farshjerte, Jesus, bønn, evangelisering, misjon etc. De har egne tider for lovsang, bønn, lek og lokal outreach. Alle skolebarn må følge hjemmeundervisning, der foreldrene er ansvarlig. Men de får en time til å jobbe med lekser på dagtid.  

Barn under 2 år blir med foreldrene sine gjennom dagen og har en egen lekekrok i klasserommet. Det er flere samlinger for hele familien gjennom uka, både familietid, aktiviteter og lokal familie outreach.

PRAKSIS/

OUTREACH

De siste to månedene av skolen er det praksis tur til et annet land. Her vil hver enkelt få mulighet til å sette i praksis noe av det en har lært igjennom teori delen. Denne fasen er designet for å hjelpe hvert medlem av skolen, fra de yngste til de eldste, å oppdage sine gudgitte talenter. Gjennom kirkebesøk, evangelisering, bønn og barmhjertighetsarbeid vil vi være med på å gjøre Jesus kjent til mennesker fra en annen kultur og oppleve Guds hjerte for nasjonene. Praksisdelen er en obligatorisk del av DTSen.

kontakt oss

Kontakt oss om ønsker mer informasjon eller bare vil ta en prat rundt dette.

Neste FCDTS på Grimerud blir trolig våren 2025.

familie@ywam.no