AVSLUTTENDE KURSRAPPPORT

Å bli ett

Fyll ut nedenståede skjema for å registrere avsluttet ‘Å bli ett’ kursforløp

Å ha et sted å være, kalles HJEMME. Å ha noen å tilhøre, kalles FAMILIE. Å ha begge deler, kalles VELSIGNELSE.”

(ukjent sitat)