OM FAMILIEFOKUS

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Med utgangspunkt i Bibelen og vår tro på at den er Guds ufeilbarlige ord, er vår overbevisning og syn på ekteskapet at det er et livslangt og forpliktende pakt mellom én mann og én kvinne. Vi ser familien som en av de viktigste grunnleggende byggesteiner for et sunt og bæredyktig samfunn. Som en del av Ungdom i Oppdrag er vi forpliktet på UIO sitt trosgrunnlag og verdier. 

visjon og mål

Siden starten i 1976 har visjonen for arbeidet vært å «Forberede morgendagens generasjon for misjon ved å hjelpe familiene med Guds prinsipper for samliv.» Dette skjer gjennom å utruste familier til å leve nær til Gud og nær til hverandre, midt i hverdagen. 

Vi ønsker å:
Hjelpe familier og enkeltmennesker til et rikere kristenliv.

Formidle Guds ubetingede kjærlighet og Guds prinsipper for samliv.
Utfordre, utruste og mobilisere familier og enkeltmennesker til evangelisering og misjon.
Hjelpe til å spre familieundervisning til menigheter og organisasjoner. 

 

FAMILIEFOKUS I DAG

I dag fremstår Familiefokus som en levende og aktiv bevegelse og vi er Norges største frivillige familiearbeid. Mer enn 50 000 mennesker har vært innom våre arrangementer siden starten. Vi har stor variasjon av aktiviteter for å nå våre mål, og har et stort desentralisert regionsarbeid i de ulike fylkene i Norge. De tilbyr inspirasjon, kurs og veiledning til par og familier, samt forebyggende kurs for par som skal gifte seg.  

Med henvisning til vårt verdigrunnlag er våre aktiviteter målrettet og tilrettelagt hovedsakelig for kristne heterofile ektepar og familier. Opplegg og undervisning er fokusert og i utgangspunkt lagt opp for denne gruppen, og det er der vi har erfaring med å hjelpe. Alle slags familier er velkommen til våre arrangementer uansett status og livssyn. 

Vi har vårt hovedkontor på Grimerud gård i Ottestad, som også er hovedsenteret for Ungdom i Oppdrag i Norge. Ingen av de som bidrar i Familiefokus mottar lønn for sitt arbeid. Alle som jobber frivillig på arrangementer betaler selv kost og losji. Alle som har dette som jobb er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold. Det mottas heller ikke statsstøtte til arbeidet generelt, men vi søker prosjektmidler fra Bufdir til enkeltarrangementer og til noen utviklingsprosjekter. All inntekt til drift er basert på gaver fra enkeltpersoner.