Toppmeny

“Å bli ett” sertifiseringskurs i Østfold, Oslo og Akerhus Regioner

Dato: 9. apr. 2016

Familiefokus region Østfold, Oslo, Akershus inviterer til sertifisering i “Å bli ett”! 

Tid: 9. april 2016 kl. 10.00 – 22.00

Sted: Solåsen Pilgrimsgård, Falkeveien 19, 1555 Son, Norge

“Å bli ett” er et verktøy for å forberede par som har  tenkt å gifte seg, til ekteskapet. Opplegget tar opp  syv emner som vil være avgjørende å ha en forståelse  av og innsikt i før man inngår ektepakten. Disse er:
Guds plan for ekteskapet, Ekteskapet – en pakt, Å  forlate for å kunne holde seg til, Kommunikasjon,  Koniktløsning og tilgivelse, Seksuell intimitet, Å  bli ett.
Reidun og Harald Nyen som har vært med å utarbeide  dette opplegget for Familiefokus i Norge, vil  være med oss denne dagen. De vil gjennomgå hvert enkelt tema for oss, slik at vi blir satt i stand til å gi riktig og god undervisning om ekteskapet.
Tanken er at de som tar dette veilederkurset kan ta  det med seg inn i sine menigheter og sammenhenger  for å tilby “gifteklare” og andre par denne veiledningen. Opplegget baserer seg i utgangspunktet på å  møtes syv ganger der man tar opp ett og ett tema,  med ett og ett par. Dette kan selvfølgelig tilpasses.
Hvis du tenker at dette er noe for deg og din ektefelle å engasjere dere i, så oppfordrer vi dere  til å melde dere på dette veilederkurset.
Det kan også være at du kjenner andre  som det kan være aktuelt for, da sender  du invitasjonen videre.
For påmelding og Info:
Hilde og Anders Hverven 90523109,
eller mail: anders@hverven.com


Mer info på denne nettsiden:

http://www.familiefokus.no/a-bli-ett-for-forlovede-par/

 

 

Sted

Kart utilgjengelig