GI EN GAVE TIL FAMILIEFOKUS

Ønsker du å støtte Familiefokus sitt arbeide økonomisk?
Vårt arbeid er basert på gaver.

Familiefokus har kontonummer:

3000.39.97347

NB: Husk å merke gaven med «Familiefokus».
Det er også mulig å få tilsendt en avtalegiro.

 Familiefokus 115 205