Korttidsmisjon – Family Adventures 2019

Family Adventures ønsker gjennom korttidsmisjon å stå sammen med og tjene den lokale menigheten. Vi tror på familier som tjener Gud sammen i misjon, og ønsker å legge til rette for at to eller flere familier fra en menighet kan få en misjonserfaring sammen. Vi tror at ved å oppleve noe som en gruppe, blir det enklere å ta med opplevelsene hjem og fortsette å vokse. Det vil også være med å inspirere den lokale menigheten. Vi har nå jobbet fram et konsept som vi mener kan fungere godt enten det blir et sammensatt team av flere enkeltfamilier, eller grupper av familier fra en menighet som reiser sammen.

Datoer 2019:
Treningsleir: 22. – 25. juni.
Outreach: 25. juni – 5. juli.

Priser 2019:
Påmeldingsgebyr (kommer i tillegg til treningsleiren): 1200 kr pr familie
Treningsleir: Voksne 1000 kr, barn 8-14 år 650 kr, barn 3-7 år 330 kr, barn under 3 år gratis.
Outreach: ca 2000-4000 kr/voksen (avhengig av land). Reisekostnader og all transport kommer i tillegg.
Treningsleir:
Vi kjører en 3-dagers treningsleir der vi forbereder oss til det vi skal gjøre på outreach i de forskjellige landene. Vi begynner dagene med et familiemøte, deretter har vi diverse verksted der vi lærer om ting vi kan bruke i evangelisering, som for eksempel figurballonger, ansiktsmaling, dans, drama. Erfarne misjonærer underviser oss i kultur og misjon, og vi bruker også en god del tid å bli bedre kjent med hverandre i hvert team.

Outreach:
Mulige outreachmål: Albania (Tirana), Bulgaria (Sliven), Estland (Antsla), Latvia (Saldus og Valdemarpils), Romania (Medias/Prod), og Ungarn (Budapest).

Av ting vi gjør for å tjene ute i nasjonene, kan vi nevne: gate/friluftsmøter og besøk på institusjoner – dagsenter for barn, handicappede og eldre. Vi deler vitnesbyrd, synger, spiller, har dans & drama, leker og aktiviteter med barna. Vi går på husbesøk og har med mat og klær som vi deler ut – og hjelper med praktisk arbeid. Spør oss om mer detaljert informasjon for det enkelte land!
Påmelding:
Ta gjerne kontakt med oss under dersom dere er interesserte i å ta del i Family Adventures.
Etter at dere har tatt kontakt og vi har avtalt treningsleir og land får dere tilsendt faktura for påmeldingsgebyr. Når gebyret er betalt er påmeldingen endelig.
Ut på våren, i forkant av treningsleiren, får dere tilsendt faktura for leiren. Teamledere koordinerer reise og utgifter i utlandet.
Intro til noen av Family Adventures kontakter:

I Family Adventures jobber vi med å støtte nasjonale arbeidere og tjenester. Vi vil så inn i lokale tjenester for å kunne stå sammen og høste frukten! Her er en oversikt over noen av de arbeiderne vi samarbeider med. Noen er norske og har investert mange år allerede i nasjonen de jobber i, andre er lokale som har vokst opp i byen dere skal tjenestegjøre i. Nesten alle er en del av UiO lokalt, dvs ingen mottar lønn men har deres eget nettverk av støttepartnere. 

Albania (Tirana): Ned & Jorid Spiecker. Ned er amerikansk, gift med Jorid fra Norge. De har bodd i Albania i over 20 år og har stor respekt blant lokale kristne ledere. De jobber med familietjenester. En stor del av en Family Adventures outreach i Albania er å hjelpe med YWAM Albania sine familie-leire. Disse leirene er litt annerledes fra norske familieleirer, da de har ganske mange ikke-kristne familier som deltar. Slik får man mulighet til både å styrke albanske familier, og å dele evangeliet.

Bulgaria (Sliven): Vi ble kjent med Mitko & Plamena og sønnen for noen år siden på Grimerud, da de var her på familietjenesteskole. De er en familie som er lett å bli glad i! Mitko & Plamena er overgitt til roma-folket som bor i byen Sliven i øst Bulgaria. De jobber også med familieleirer. På en outreach i Sliven er det stort å få være med og be for de syke – og man opplever gjerne at de blir helbredet!

 

Se video fra Family Adventures outreach Bulgaria 2018

Latvia (Saldus): Ieva er vår latviske kontaktperson. Hun bor i Saldus, og har et stort nettverk både i menighetene og i diverse sosiale tjenester. Hun er utadvendt og er en dame med masse energi og lidenskap for Gud og mennesker. Hun er en evangelist, men har også et hjerte for disippelgjøring av de kristne. En outreach i Saldus byr på forskjellige tjeneste muligheter, bl.a. husbesøk med mat- og klær utdeling, besøk og opptreden på dagsenter for barn, aldershjem, friluftsmøter, gateevangelisering og deltakelse i lokale gudstjenester.

Ungarn (Budapest): Jeg, Rosie, og min mann Akap gleder oss over å kunne introdusere arbeidet vi driver i UiO Budapest. Her er muligheter for å tjene Gud gjennom gate-evangelisering og kafé-tjeneste og i arbeid blant de hjemløse på gatene i Budapest og blant sigøynerbarn. Håper vi får se dere i Budapest!

Brosjyre som pdf

Last ned Family Adventures PDF

Family Adventures Card 2018

Navn (obligatorisk)

Interessert i følgende land (sett kryss)

Albania
Bulgaria
Latvia
Romania
Ungarn