Familie –  Alle Generasjoner DTS er en DTS sentrert rundt dynamikken av familier og generasjoner som jobber sammen for å kjenne Gud og gjøre Ham kjent. Gud er familiens og generasjonenes Gud og gjennom dynamisk og levende undervisning, ønsker vi at du skal få kjenne at Gud har et kall til deg og din familie. DTS’en handler om å vandre sammen som generasjoner og familier – hvor hver enkelt bringer deres rikdom til familiebordet som alle kan glede seg over og ta del i. Vi ønsker at du skal bli forløst til å tjene Gud med akkurat det han har gitt deg. Enslige, ektepar og familier er alle velkommen.

Vi ønsker å tilrettelegge DTS’en slik at familier med barn kan være med og få fullt utbytte av skolen. Skolen består av 12 ukers grunnleggende, utfordrende og inspirerende undervisning etterfulgt av 8 ukers misjonstur (outreach) hvor vi flytter klasserommet ut og setter hender og føtter på Guds kjærlighet og lærer å tjene sammen som fellesskap og familie for å gjøre Gud kjent.

Gud har skapt oss til relasjon med seg selv og med hverandre, hvor det er ment at tillit, kjærlighet, respekt, forståelse og tilgivelse flyter som en livsstil. Disse verdiene springer ut av en sann forståelse av Guds karakter og hans pakts kjærlighet til oss. Når det skjer blir familier bedre utrustet til å dele de gode nyheter.

Emner som blir dekket i undervisningen er: Guds natur og Karakter, å høre Guds stemme, Guds ord, Tilbedelse, Bønn og forbønn, Guds Farshjerte, disippelskap, misjon og evangelisering of mye mer…

DTS er bygget rundt et ‘leve og lære’ miljø; vi lærer ikke bare i klasserommet men også gjennom relasjon med hverandre, praktiske arbeidsoppgaver, tilbedelse, bønn og det å leve i fellesskap i et internasjonalt miljø.

 

Skolen består av skoledel og outreach.

Skoledelen er 12-13 uker med inspirerende undervisning fra forskjellige lokale og internasjonale undervisere. Det vil være tid til personlig tilegnelse og prosess. Hver uke vil også inneholde tid med lovsang, bønn, smågrupper og familietid. Hver student på DTS’en får møtes med en medarbeider som blir ‘en til en’ eller medvandrer under DTS, å dele og prosessere de ting som Gud arbeider med i livet ditt.

Outreach er 8 uker hvor vi drar til en annen nasjon og deler av det vi har lært under skoledelen. Vi vil fortsette med å lære fra hverandre, annen kultur og arbeide som team med evangelisering, bønn, hjelpe folk i nød, jobbe praktisk og samarbeide med lokale kirker mm. Vi ønsker å finne tjenester og oppgaver hvor det er mulig å tjene sammen som familie, så også barna får bli en del av teamet og kan være involvert så mye som mulig.

Start søknand HER

Priser for DTS

Prisen for skoledel dekker: undervisning, materialer, kost og losji, og for barna: utgifter med skole og barnehage, kost og losji.

Prisen for Outreach dekker: flybillett, generell transport, mat, losji og outreach-materiale. Prisene for outreach varierer med en maksimum og minimums pris – det er for å ta høyde for pris på transport og leveomkostninger. Men det kommer til å bli innenfor de opplyste prisene.

Skoledel
Voksen: 27.000
Barn 8-16 år: 13.500
Barn 2-7 år: 8.100
Barn 0-1 år: 3.000

Outreach:
Voksen: 16.000 – 18.000
Barn 12-16 år: 10.000 – 13.500
Barn 2-11 år: 7.500 – 11.000
Barn 0-1 år: 3.000 – 7.000