Alle ønsker at ekteskapet og familien skal fungere godt og være en oase i hverdagen. Det er fint med gode ønsker og målsetninger, men hvordan få dette til i en hektisk hverdag, hvor krav og utfordringer river i oss fra alle kanter? Forskning viser at med noe undervisning, spesielt om kommunikasjon, kan vi få det mye bedre sammen.

Familieleirene består av fem dager med god, praktisk og jordnær undervisning om det å leve sammen som ektepar og familie. Kjernen i undervisningen er at Bibelen gir gode kjøreregler for et sunt og godt familieliv. Undervisningen skal være inspirerende og utfordrende, men vi er opptatt av at den skal være basert på levd liv og Bibelske sannheter.

En Familiefokus leir er lagt opp slik at barna har aktiviteter og undervisning tilpasset sin alder og interesse, samtidig som de voksne har sin undervisning. Etter hver undervisning deles alle parene inn i grupper, mens barna fortsetter i sin aktivitet. I gruppene gis det anledning til å prosessere og snakke om undervisningen og oppleve fellesskap med andre par. Her er alle invitert til å komme med sine bidrag. Vi tror på at alle har noe å komme med uansett situasjon. Det er også lagt opp til at parene kan ha egne samtaler med gruppeledere hvis man ønsker det.

Undervisningen skjer på formiddagen og kvelden, mens det er fritid på ettermiddagene med muligheter for aktiviteter avhengig av hvor man er på familieleir. Familieleir er et flott sted å treffe nye venner, og man blir ofte godt kjent med andre familier i løpet av uken. Mange har fått gode og nære venner for livet gjennom familieleirer de har vært på. Denne helheten gir god anledning til at familiene får skapt gode minner og opplevelser i ferien.

De fleste leirene starter på mandag og avsluttes på lørdag i de respektive ukene.
Klikk på de ulike leirene for mer informasjon. 

 

 

Sted Uke Dato Hovedledere
Skjærgårdsheimen 1 28 9-14/7 Anne-Siv & Jan Erik Unhammer
Skjærgårdsheimen 2 29 16-21/7 Hild Marie og Sigfred Vestbøstad
Flämslätt I 27 2-7/7 Vivian & Kevin Boodhun
Flämslätt II 28 9-14/7 Bente & Torleiv Fjelde
Flämslätt III 29 16-21/7 Gunn Sisilie & Gaute Austneberg
Flämslätt IV 30 23-28/7 Kari & Svein Arne Fasseland
Lyngmo 29 16-21/7 Sølvi og Bjarte Urnes
Grimerud 28 9-14/7 Geir Edvin og Nina Frøen
Christoffer og Heidi Elstrøm
Åh stiftsgård (Sverige) 30 23-28/7 Mette og Terje Ranhoff
50+ Gavelstad  26 25-30/6 Birger og Solveig Degnes
50+ Skjærgårdstreff  27  2-7/7 Rita og Vidar Aune
Anne-Lise og Kenneth Dalaker

 

Se kalender