Vi bygger sterke familier som lever nær
Gud og nær hverandre – midt i hverdagen